gróf. Andrássy Gyula kiegyezéskori miniszterelnök:

„Mathiász a borok királya, szőlők fejedelme”

„világverő tokaji borait 1848.-as honfivérnek nevezte”

 Darányi Ignác Földművelésügyi Miniszter:

„itt maga a magyarok Istene beszél Mathiász János ajkairól. Boruljatok térdre magyarok és imádkozatok, adjatok hálát a Mennyek Atyjának , hogy ilyen láng észt teremtett számunkra”

 Ipolyi Arnold püspök:

„szomorúan jöttem, vígan mentem, mert Mathiász szőlői, borai földi gyönyör, Magyarország diadalát képezi”. 

Dr. Schandl Károly államtitkár:

„Mathiász János nagy szellemét jöttem ide megismerni, tisztelttejes hálával tartozom neki, hogy új erőt és hittet adott jövőnkbe”. 

Zech József altábornagy:

„legforróbb óhajom, hogy Magyarország számára megbírnók menteni azt a mérhetetlen kincset, amit Mathiász számunkra teremtett. Akkor az ország gazdag és hatalmas lenne”.

Dr. Tolnay Kornél MÁV elnök vezérigazgató:

„adjon a Teremtő Isten ennek a hazának sok Mathiász Jánost, s akkor a paradicsom ez országban lesz”.

Arany János:

„ Mathiász János olyan a szőlészetben, borászatban, mint Petőfi a költészetben”.

Vikár Béla költő:

„Mathiász, szőlők királya, elhagytál, de él a hála s hegyeinken, síkjainkon nagy nevedre koszorút fon”.

„Mathiász János hajnalcsillag a magyar szőlészet, borászat egén. Élete példamutatás. Nem üstökös volt Ő, a szőlők, borok koronázatlan királya, hanem tündöklő állócsillag, mely bevilágítja a jövő útját, valóra váltja költőink legszebb álmát”

Haller István Vallás – és Közoktatásügyi miniszter:

„a magyar munka, zsenialitás és törhetetlen akarat hőse iránt e sorokban akarom kifejezni nemcsak a nemzet, hanem a kultúrvilág háláját is. A teremtésmunkájában adjon az Isten továbbra is sikert, hogy az emberiséget kedvre deríthesse, minthogy velünk is megtette. Éljen Mathiász, a magyar szőlőkultúra utolérhetetlen mestere”.

Ruttkainé Kossuth Lujza ( Kossuth Lajos testvére):

„fogadja őszinte jó kívánataim mellett a feletti örömnek kifejezését, hogy szorgalma és természeti tudománya ily kivételes és bámulatosan hasznos és szép eredményekben sikerült. Azon érzés fogja az élet elkerülhetetlen viszontagságai között szívét emelni, s nyugtatni, hogy drága hazánk népének jólétét és egészségét segítette elő.”

Guthy Ferenc Magyar Királyi Törvényszéki elnök:

„tisztelt barátom tehetségében megnyilatkozik és egész világra szóló hasznos szolgálatot tesz, részemről csak annyit mondhatok, hogy csak azért és egyedülcsak is azért szeretnék még egy életet leélni, hogy az általa előállított és felülmúlhatatlan becsességű újfajta szőlők termésében gyönyörködhetnék.”

Staub Elemér államtitkár:

„gyermekkori álmaimat látom ma megvalósulni, midőn a világhírű Mathiász – telep sövényét átléptem. Hálát kell adnunk a magyarok Istenének, hogy olyan teremtő erőt, mint Mathiász János adott hazánknak.”


Mathiász János Szőlőfajtái a teljesség igénye nélkül.:

Alföldi nemes

Alföldi bőtermős

Andrássy Dénes gróf

Andrássy Franciska grófnő

Andrássy Gyula gróf

Andrássy Gyula miniszterelnök

Angyal Dezső

Anonymus

Musc.Anonymus

Apponyi Albert gróf

Arany János

Aulich Lajos tábornok

Árpád a honfoglaló

Balaton gyöngye

Balaton kincse

Balaton szépe

Balaton virága

Baross Gábor miniszter

Batthyány Lajos gróf

Báthory István

Beatrix királyné

Bem tábornok

Bercsényi Miklós

Bernát János

Bismarc kancellár

Bocskai fejedelem

Bocskai korai

Bodó Alajos

Bodó barátom (néhai)

Bonaparte Napoleon

Bortermelők kincse

Buda Gyöngye

Cegléd kincse

Cegléd szépe

Cegléd virága

Champion Hamburg

Csabagyöngye

Damjanich tábornok

Darányi Ignác miniszter

Darányi Ignác muscat

Deák  Ferenc

Dessewffy Arisztid tábornok

Dobrelabi

Dobokay Lajos

Edison

Eötvös József báró

Erzsébet királyné emléke 

Ezeréves Magyarország emléke 

Ferenc József Magyarország királya

Fáy István

Felséges Sauvignon blanc

Gárdonyi Géza

Ghillányi Imre báró

Görgey Artúr tábornok

Gulner Gyula államtitkár

Hajnalpír

Haller István miniszter

Hamburg (Homburg)

Hamburgi muskotály

Herszényi tábornok

Herczag Ferenc

Hollandia büszkesége

Hollandia jósága

Hollandia szépsége

Hollandia

Horhty Miklós kormányzó

Horhty Miklósné

Homok ízletese

Homoki bőtermő

Homoki hasznos

Homoki különlegesség

Homok szépe

Homoki tartós

Hock János

Hungariae Gloria

Hungariae Gloria II.

Hunyadi János

Hunyadi Mátyás

Irsai Olivér

Jókai Mór

Jozefin pécsi emléke

József főherceg

József  nádor

Kada Elek polgármester

Katona József

Kiss Ernő tábornok

Kemál Pasa

Kossuth Ferenc

Kossuth Lajos

Kossuth szőlő

Kecskemét ízletese

Kecskemét kincse

Kecskemét szépe

Kecskemét virága

Kecskemét gyöngye

Kecskeméti borág

Khuen – Héderváry Károly gróf

Klapka tábornok

Knézich Károly tábornok

Kuriózum

Lahner György tábornok

Lavotta János

Lázár Vilmos tábornok

Leiningen tábornok

Leiningen – Westerburg  Károly gróf

Le Raquiem

Lesseps Ferdinánd

Logan Muscat

Lónyai Ferenc

Loubet Köztársasági elnök

Magyar az én szülőföldem

Majláth

Majláth Gusztáv gróf

Mathiász Ernőné

Mathiász festője

Mathiász János

Mathiász János diadala

Mathiász János emléke

Mathiász János ízletese

Mathiász János ízlése

Mathiász Jánosné

Mathiász József

Muscat Mathiász Jánosné

Mathiász Mariska

Mathiász Pipiske

Mathiász Pista

Mathiász Tivadar

Maximum

Mayer János

Mátyás király

Mezőssy  Béla I.

Mezőssy II.

II. Miklós cár

Mikszáth

Mikszáth Kálmán

Missio

Molnár István tanácsos

Munkátsy József

Munkátsy József muscat

Munkátsy Julianna

Munkácsi Mihály

Munkácsi Mihály muscat

Nagykőrösi Leányka

Nagysándor József tábornok

Napkelet

Puritán

Petőfi Sándor

Pöltenberg Ernő tábornok

Prohászka

Prohászka Ottokár

Ráday Gedeon gróf

II. Rákóczy Ferenc

Rezső trónörökös

Révay Tibor

Regenerátor

Rubinek  Gyula

Rudinai Molnár István tanácsos

Schandl Károly

Schweidel József tábornok

Serényi Béla gróf

Silla bey

Sillay pasa

Strobl Alajos

Szauter Gusztáv

Szauter Gusztávné

Szeless József

Szent Anna

Szent László király

Szent Lőrinc

Szent István király

Sikorszky

Széchenyi István gróf

Széchenyi István gróf második változata

Szőlőskertek gyöngye

Szőlőskertek királynője

Szüreti Királynő

Tallián Béla miniszter

Thallóczy Lajos államtitkár

Thököly Imre fejedelem

Tokajhegyalja gyöngye

Tokajhegyalja kincse

Tokajhegyaljai kincsem

Tokaj gyöngye

Toldi Miklós

Tompa Mihály

Tóth Béla

Török Ignác tábornok

Vécsey Károly tábornok

II.Vilmos császár

Vörösmarty Mihály

Wekerle Sándor

Wlassics Gyula báró

Wolff Károly

Zrínyi Ilona

Zsolnayak büszkesége

Zsolnay diadala

Zsolnay Vilmos

Zsolnay Vilmosné

IWIWGoogle bookmarkFacebook